Van Debutant tot Bestseller


Athenaeum BoekhandelAthenaeum Boekhandel is voortgekomen uit Polak & Van Gennep Uitgeversmaatschappij B.V., door Johan Polak en Rob van Gennep opgericht in 1962. De boekhandelsactiviteit ontstond min of meer spontaan doordat Johan Polak zich het lot aantrok van een paar bijna ter ziele zijnde boekhandels. De winkel aan het Spui was wél een nieuwe boekhandel; volgens de overlevering ontdekte Rob van Gennep dat de daar gevestigde schilderijenhandel ermee wilde ophouden en het pand te koop was. De opening vond plaats in september 1966. De boekhandel bestreek toen nog niet een derde van het huidige oppervlak. Voor en kort na de opening van het Nieuwscentrum (in oktober 1969) kwamen er stukjes verkoopruimte bij, in 1978 de nieuwe ruimte voor de afdeling sociale wetenschappen en in 1992 de nieuwe talenafdeling en de goederenontvangst. De eerste jaren waren ronduit woelig, geheel naar analogie met wat zich in de stad voordeed. De rol die de boekhandel in de maatschappelijke discussie speelde, simpelweg door haar brede en ongecensureerde aanbod, zorgde voor het imago van 'linkse boekhandel'; een ideologische basis daarvoor was er niet. Bedrijfsmatig gesproken veranderde er het een en ander met de komst van Guus Schut als manager in 1973, wat de aanzet was tot de verzelfstandiging van de boekhandel in 1976. Van een eenmanszaak werd het een besloten vennootschap. Het eigen gezicht van het bedrijf in de zin van het assortiment ontstond doordat een vaste kern er jarenlang aan werkte (bijna de helft van de medewerkers is meer dan 10 jaar in dienst). Een virtuele vestiging ontstond in 2009, toen de website www.athenaeum.nl werd uitgebreid met dagelijkse recensies, boekennieuws, filmpjes, interviews en voorpublicaties.
Onze trailer

Mede mogelijk gemaakt door: